Concept drawing done by Vandkunsten

Kulturskibet ILLUTRON

Siden 2007 har den historiske industripram illutron været en integreret del af Københavns Havn og kunstscene, hvor den som maritimt kunstlaboratorium har lagt rum til eksperimentende kunst og kultur på og ved vandet. Foreningen illutron, som ejer skibet, har på frivillig basis og med minimale driftsomkostninger drevet skibet, skabt kulturelle events og fungeret som inkubator for kunstneriske og kreative københavnere.

Med projektet Kulturskibet ILLUTRON ønsker vi nu at tage skridtet videre og udvide de offentlige aktiviteter, så flere kan få del i de unikke oplevelser, som vi kan tilbyde fra prammen. Med 15 års erfaring i ryggen ønsker vi at tilbyde ART+Technology undervisning for børn og unge, give flere kunstnere i vækstlaget adgang til vores værksteder og facilitere flere åbne kunstoplevelser ombord. Men prammen trænger til en renovering, og de eksisterende forhold betyder bl.a., at der er for koldt at opholde sig i vinterhalvåret. Dertil kommer at skibet skal have et lovpligtigt bundsyn på land inden udgangen af 2024.

Med en renovering og opgradering af prammen og professionalisering af driften, sikrer vi ikke blot, at illutron fortsat kan eksistere i Københavns Havn. Vi giver det samtidig et helt nyt liv som et åbent - og flytbart - kulturhus, med flere aktiviteter og bedre faciliteter til glæde for en større brugerskare - i mange år frem.

Med Kulturskibet ILLUTRON får byen et mobilt kulturhus, som bliver unikt ikke bare for København eller Danmark, men også internationalt: Afhængig af behov kan Kulturskibet ILLUTRON flytte sig mellem bydelene og tilpasse sig for bedst muligt at understøtte den lokale kultur. Med et særligt fokus på kunst, teknologi og kreativ eksperimenteren kan skoler, organisationer og den almindelige københavner benytte værksteder, deltage i workshops, opleve koncerter, udstillinger og scenekunst - eller blot fortabe sig på prammen, som er et sjældent stykke kulturhistorie, der udgør et lille eventyr i sig selv.

Kontakt Harald Viuff (kontor@illutron.dk) eller Eva Kanstrup (eva@illutron.dk) for mere information. 

Concept drawing done by Vandkunsten

Kultur i hele havnen

København udvikler sig i disse år med forrygende hast, hvor flere nye boligområder skyder op langs havneløbet fra Sydhavn til Nordhavn. Kulturtilbud, fritidsaktiviteter og rum for fællesskaber tager mange år og økonomiske ressourcer at etablere, og udbuddet i de nye bydele kan sjældent følge med tilflytningen af de mange nye familier. Kulturskibet ILLUTRON kan på få timer flyttes fra den ene ende af København til den anden, og kan dermed uden større ressourcer fungere som kulturhus på tværs af flere bydele.

I tæt dialog med en bred vifte af kulturaktører og organisationer samt med byens lokaludvalg, kan aktiviteterne på Kulturskibet ILLUTRON tilpasses muligheder og behov i den enkelte bydel. I Sydhavnen tilbyder vi maritime workshops og aktiviteter for de mindre, såsom at opfostre din egen musling, styre en undervandsrobot og lære om sikkerhed på vandet. Ved Ofelia Plads vil prammen lægge rum til byens scenekunstmiljø, som kan benytte det unikke, industrielle scenerum, mens der i Nordhavn inviteres til kulturrelevante debatter og lydvandringer i alle prammens afkroge. På Refshaleøen, som er illutrons hjemhavn, kan der i samarbejde med internationale artists-in-residence forberedes en årlig sejlende forestilling med kæmpe pyroteknik, springvand og lyskunst, som kan opleves fra kajen i hele det centrale København.

Interaktiv 3D Model af det nye koncept

Direkt link, Concept drawing done by Vandkunsten

Testimonials

As a part of our funding process, we collected testimonials about illutron - many many wrote why it is essential to keep illutron and develop it further. Here are a few:

Concept drawing done by Vandkunsten